Skip to main content

AVÍS LEGAL & CONDICIONS GENERALS D’ÚS I CONTRACTACIÓ

1. INFORMACIÓ CORPORATIVA
En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el present lloc web és propietat de COMERCIAL ESCOLÀ, S.L., amb C.I.F. B08642324 amb domicili al C/ Gaspar i Fàbregas, 08950 (Esplugues de Llobregat) i amb les següents dades de contacte: 933 727 211 / online@escoladist.com.

2. PROTECCIÓ DE CONTINGUTS
L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per COMERCIAL ESCOLÀ, S.L. en el present Lloc Web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a COMERCIAL ESCOLÀ, S.L. i/o a tercers als quals els han cedit els seus drets.
En cap cas l’accés al Lloc Web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d’ús del Lloc Web no confereixen als USUARIS cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.
Queda totalment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web.
Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement com més aviat millor.

3. ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB
3.1 Normes d’ Ús
Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la información continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts del Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de COMERCIAL ESCOLÀ, S.L., dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Lloc Web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part dels usuaris.
COMERCIAL ESCOLÀ, S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per COMERCIAL ESCOLÀ, S.L. a través del seu Lloc Web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l’ús de versions no actualitzades del mateix.
3.2 Accés al LLOC WEB i majoria d’ edat
L’accés al LLOC WEB és gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’USUARI. Atès que els continguts i serveis del LLOC WEB versen entre altres productes, sobre begudes alcohòliques, l’ accés al mateix només està permès als majors d’ edat d’ acord amb el previst en la normativa del seu estat de residència. Per favor, si ets menor abandona immediatament el Lloc Web.
3.3 Acceptació de les condicions d’ ús i contractació.
Les presents Avís legal & Condicions Generals d’Ús i de Contractació (en endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de privacitat, l’accés i la utilització, per part de l’USUARI del LLOC WEB així com la contractació de productes i serveis a través del mateix.

• Que ha llegit, entén i comprèn el que s’exposa:
• Que és una persona major d’edat i amb l’edat legal suficient per a la compra de begudes alcohòliques d’acord amb la legislació del país de la seva residència i amb capacitat suficient per contractar;
• Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
• Que entén que el LLOC WEB és una plataforma tecnològica titularitat de COMERCIAL ESCOLÀ, S.L. on pot adquirir productes de proveïdors que publiciten i venen els seus productes a l’esmentada plataforma.
El titular del LLOC WEB es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; del present Avís legal & Condicions Generals i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del Lloc Web.

4. ENLLAÇOS A TERCERS
En el present Lloc Web es poden utilitzar enllaços amb altres pàgines o llocs web. COMERCIAL ESCOLÀ, S.L. no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present Lloc Web, llocs als quals accedeix l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.
Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc Web de COMERCIAL ESCOLÀ, S.L. que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari) i/o en els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent així mateix COMERCIAL ESCOLÀ, S.L. de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l’anterior.

5. XARXES SOCIALS
L’informem quin COMERCIAL ESCOLÀ, S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de COMERCIAL ESCOLÀ, S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ ús, polítiques de privacitat i normatives d’ accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’ usuari.
COMERCIAL ESCOLÀ, S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d’ administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’ activitats productes o serveis de COMERCIAL ESCOLÀ, S.L., així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts:
• Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
• Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general siguin quins siguin els continguts que COMERCIAL ESCOLÀ, S.L. consideri no apropiats.
• I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
• Així mateix, COMERCIAL ESCOLÀ, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

6. CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ
6.1. Àmbit d’aplicació
Aquestes condicions generals de contractació seran d’aplicació per a les compres efectuades pels USUARIS a través de la plataforma titularitat de COMERCIAL ESCOLÀ S.L.
COMERCIAL ESCOLÀ S.L. no garanteix una disponibilitat total del producte en el moment de la compra, independentment de la recepció del correu de confirmació de comanda. En el cas que COMERCIAL ESCOLÀ S.L. no disposi del producte adquirit durant la comanda; es realitzarà, sempre que l’ USUARI no desitgi un canvi del producte, una devolució íntegra de l’ import del producte. En cas de devolució parcial o total, COMERCIAL ESCOLÀ S.L. realitzarà la mateixa en un període no superior als 14 dies naturals des de la data que es comunica aquesta petició de devolució per part de l’USUARI.
6.2. Formalització de la compra.
El procediment per comprar productes a través del LLOC WEB és el següent:
1) Iniciar el procés apretant el botó “Comprar” que apareix al costat de cada producte.
2) Seleccionar les unitats de producte que es volen adquirir, a la mateixa pàgina del producte o al carretó. Si es fan canvis de quantitats al carretó, assegurar-se de polsar “Actualitzar carretó” perquè l’import i comanda siguin els correctes.
3) En el cas que es disposi d’un cupó descompte o regal, l’USUARI l’haurà d’incloure a la cistella de la compra a l’enllaç a l’espai habilitat per a la introducció del cupó (“CODI DE CUPÓ”) i pulsar el botó “APLICAR REORDENACIÓ”. En el cas que no s’ introdueixi el cupó en aquest espai i es produeixi la comanda sense descompte, l’ USUARI no podrà reclamar a posteriori de la confirmació de la comanda de l’ aplicació d’ aquest descompte.
4) En l’apartat de “Total de la comanda”, l’USUARI podrà visualitzar el nom del tipus d’enviament i el cost d’aquest servei, que s’afegirà al cost total de la comanda. Seleccionar l’opció desitjada i polsar “Finalitzar compra”.
5) L’USUARI emplenarà totes les dades d’enviament i facturació. Opcionalment, també podrà escriure un missatge per demanar la programació de la comanda i afegir l’opció de regal amb un missatge personalitzat. La programació d’ enviaments es farà per temps superiors a 1 setmana.
6) L’USUARI haurà de seleccionar alguna de les formes de pagament disponibles que COMERCIAL ESCOLÀ S.L. posa a disposició.
7) Finalment, l’USUARI haurà de clicar al botó “Realitzar la comanda”. Segons el mètode de pagament escollit, es redireccionarà a la passarel·la de pagament que correspongui. L’USUARI haurà de seguir les indicacions que apareixen en pantalla.
8) L’ USUARI rebrà la confirmació de l’ acceptació de la seva comanda mitjançant un missatge en pantalla i mitjançant correu electrònic en el compte que hagi facilitat prèviament.
L’USUARI assumeix la responsabilitat de la introducció correcta i veraç de les dades de lliurament del producte, no assumint COMERCIAL ESCOLÀ S.L. cap responsabilitat en cas que el lliurament no es pugui realitzar per raó de la inexactitud o incorrecció de les dades.
6.3. Preus
Els preus s’indicaran en euros.
6.4. Pagaments
L’USUARI podrà realitzar el pagament de les compres realitzades a través dels mitjans que COMERCIAL ESCOLÀ S.L. posi a la seva disposició al seu LLOC WEB tal com s’indica en l’apartat del procés de compra. En qualsevol cas es tractarà de sistemes que garanteixin la seguretat del pagament.
COMERCIAL ESCOLÀ S.L. es reserva el dret a utilitzar mitjans de pagament electrònics de tercers i/o institucions financeres per gestionar els pagaments fets pels USUARIS a través del LLOC WEB, en col·laboració amb els proveïdors de mitjans de pagament.
COMERCIAL ESCOLÀ S.L. es reserva el dret a rebutjar o cancel·lar, prèvia comunicació a l’USUARI, sota la seva total discreció aquelles comandes en les quals poguessin trobar-se inexactituds o errors notoris en el producte, inexactituds o errors manifestos en la fixació de preus a través del LLOC o alguna sospita de frau o d’haver-se aportat dades significatives falses, incomplets o inexactes per part dels USUARIS.
COMERCIAL ESCOLÀ S.L. es reserva el dret de sol·licitar una còpia per fax o email de la targeta utilitzada en la compra i document d’identitat, extracte bancari, document nacional d’identitat, passaport o documentació equivalent DNI de l’Usuari per confirmar la veracitat de les dades aportades.
En cas de realitzar el pagament mitjançant PayPal i si ha creat un acord de cobrament amb PayPal marcant la casella de “Recordar dades de PayPal” i desitja cancel·lar aquest acord podrà fer-ho accedint al seu compte d’usuari, des de l’apartat “El meu compte -> Editar Perfil” o accedint al seu compte de PayPal i cancel·lant l’acord. L’USUARI manifesta que en aquest supòsit les seves dades són tractades per PayPal.

7. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS, POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES
El responsable del fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, havent de consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques a fi de comprovar o cerciorar-se de l’ existència de canvis en les mateixes, prenent com a referència la data de la darrera actualització